Spolehlivý shop

Mezinárodní certifikace internetových obchodů

Magazín

Zprávy a informace z oblasti internetových obchodů

E-shop musí mít na webu zákonem předepsané informace

Ze zákona MUSÍ každá firma i každý e-shop na webu uvádět kompletní údaje o společnosti, a několik dalších informací. Kdo nařízení nerespektuje, riskuje pokutu 50 000 Kč či zákaz činnosti. Mnozí internetoví obchodníci ale tyto povinnosti přesně neznají a mohou se dostat zbytečně do potíží. Proto přinášíme přehledný seznam údajů, které jsou pro e-shop povinné.

Majitelé e-shopů často riskují pokuty jen zásluhou své nevědomosti. Ilustrační foto.

Kompletní údaje o provozovateli e-shopu zveřejněte: Žádají to zákazníci i zákon

Provozovatelé e-shopů často slyší doporučení a rady, aby na svém webu uváděli více identifikačních údajů a obchodní podmínky, protože to v zákaznících vzbuzuje důvěru a zvyšuje pravděpodobnost, že neodejdou nakoupit ke konkurenci.

Takové rady ale nelze chápat jako pouhá doporučení; zveřejnění kompletních identifikačních údajů o provozovateli je totiž povinnost, kterou předepisuje zákon.

Kdo ji nerespektuje, riskuje  postih až do výše 50 000 Kč či dokonce zákaz činnosti. Navíc se sám ochuzuje o tržby, protože zákazníci raději nakoupí ve věrohodnějším e-shopu, který principy etického on-line obchodu dodržuje.

Povinnosti e-shopu: Co MUSÍ každý e-shop zveřejnit, aby provozovatel neriskoval postih

Kompletní kontaktní a identifikační údaje ale nejsou jedinými informacemi, které musí provozovatel ze zákona na stránkách svého internetového obchodu uvádět. Platná legislativa již stanovuje celou řadu povinností, které směřují k ochraně spotřebitelů, a mnozí provozovatelé e-shopů je nerespektují, protože o nich prostě nevědí. Neznalost zákona neomlouvá a takoví obchodníci zbytečně riskují nepříjemné komplikace a pokuty. Proto přinášíme přehledný seznam informací, které by měl každý e-shop na webu mít:
 

1. Informace nezbytné při nabídce a nákupu zboží v e-shopu

 • Kompletní identifikace provozovatele e-shopu (oficiální název, adresa, IČ, údaj o zápisu do Obchodního rejstříku)
 • Název a obecná charakteristika zboží
 • Finální nabídková cena zboží (včetně všech poplatků a daní)
 • Možné druhy platby za zboží a bližší informace o jejich okolnostech
 • Možné způsoby dodání zboží (resp. plnění služby)
 • Výpočet nákladů na dodání, resp. ceny doručení zboží
 • Lhůty platnosti uvedené ceny za zboží
 • Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
 • Podmínky a délka platnosti záruky, eventuálně služeb po prodeji zboží
 • Podmínky pro zrušení smlouvy

 

Všechny tyto informace, nemusí přímo zahltit detail každé položky ze sortimentu, který váš e-shop nabízí. Identifikační údaje je vhodné uvádět do sekce "Kontakty" či "O nás", lhůty a podmínky shrňte do dokumentu Obchodní podmínky. 

Podrobnosti naleznete v Novele občanského zákoníku 367/2000 (Zákon č. 367/2000 Sb.,kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

2. Ochrana osobních údajů 

Každý provozovatel e-shopu spravuje databázi osobních údajů svých zákazníků (jména, e-maily, adresy aj.). Proto pro něj platí zákonná úprava ochrany osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (klientů) - Tzn, že nesmíte shromažďovat údaje svých zákazníků, pokud vám k tomu nedají svůj souhlas. Proto připojte například k tlačítku pro odeslání objednávky informaci o tom, že odesláním objednávky vám zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, za jakým účelem, v jakém rozsahu a že má právo jej v budoucnu odvolat.
 • Identifikace obchodníka - jako správce osobních údajů
 • Účel zpracování osobních údajů
 • Rozsah užití osobních údajů
 • Možnost klienta kdykoliv souhlas odvolat a žádat odstranění svých osobních údajů z databáze
 • Registrace provozovatele e-shopu jako správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů

3. Zasílání newsletterů o akčních nabídkách

Newslettery jsou oblíbeným marketingovým nástrojem a využívá jej téměř každá firma a každý e-shop. Dikcí zákona se jedná o obchodní sdělení, řečí mnoha běžných uživatelů internetu jde o spam.

Newsletterů a direct mailů bylo rozesláno již tolik, že trpělivost jejich příjemců i zákonodárců vypršela a roku 2004 schválili tzv. antispamový zákon (Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). 

Stanovuje, že protiprávní je každý direct mail - obchodní sdělení, který postrádá:

 • Jasné prohlášení, že jde o obchodní sdělení
 • Identifikaci odesílatele
 • Informaci o možnosti ukončit odběr zpráv od tohoto odesílatele a platnou adresu, na níž je možné zasílání obchodních sdělení odmítnout

Kontroly e-shopů přibývají, upravte svůj internetový obchod v souladu se zákonemE-shop: Jaké povinnosti e-shopům ukládá zákon? 

Internet již dávno není tak liberálním prostředím bez kontroly, jak tomu bývalo před lety. Naopak, pozornost České obchodní inspekce, finančních úřadů i organizací na obranu spotřebitelů  se v poslední době na e-shopy soustředí a míra jejich pozornosti i přísnost se zostřují úměrně rostoucí popularitě on-line nákupů.

Pokud váš e-shop zatím veškeré povinné údaje neuvádí, napravte to co nejdříve, protože kontroly přibývají a jsou nekompromisní. Nenechte si komplikovat e-business nepříjemnými "maličkostmi".


Zdroj: Fastcentrik.cz

 

Další články