Spolehlivý shop

Mezinárodní certifikace internetových obchodů

Evropský informační institut,
kromě své hlavní činnosti certifikace a hodnocení internetových obchodů provádí též poradenství v oblastech:

Marketingu
Managmentu
Obchodního práva
Získávání a čerpání dotací
Řízení společnosti
Zvýšení efektivity firemní kooperace

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na e-mailu info@spolehlivyshop.cz