Spolehlivý shop

Mezinárodní certifikace internetových obchodů

O nás

V České republice bylo ke konci roku 2014 evidováno přes 50.000 aktivních internetových obchodů. V Schengenském prostoru se pak nachází více než 1 milion aktivních internetových obchodů. Bohužel více než 30% těchto obchodů nejedná se svými zákazníky v souladu s dobrými mravy či dokonce v souladu se zákony a směrnicemi EU.

Cílem projektu Spolehlivý shop je kultivace internetového obchodního prostředí v České republice. Naším záměrem je oddělovat ty poctivé a spolehlivé internetové obchody, které udávají pravdivé stavy skladových zásob, dodržují dodací lhůty a staví se zodpovědně k reklamacím od těch nepoctivých, které matou zákazníky skrytými poplatky, nedodržují dodací lhůty, zboží neodpovídá reklamnímu sdělení či jinak porušují zákony.

Hlavními aktivitami projektu Spolehlivý shop jsou:

  • Certifikovat internetové obchody podle mezinárodní normy IC-IS.
  • Garantovat spolehlivost a serióznost internetových obchodů.
  • Poskytovat poradenství v oblasti marketingu, obchodního práva a managementu.
  • Pozitivním způsobem určovat standardy internetových obchodů.
  • Informovat veřejnost o jejích právech.

O certifikaci

Certifikace internetových obchodů podle normy IC-IS je nejdůvěryhodnější kritérium certifikace internetových obchodů, neboť nevychází z posudků „zákazníků” na diskuzních fórech (které si navíc majitelé obchodů mohou psát sami). Norma IC-IS spojuje pevně stanovená zákonná a etická kritéria s názory a zkušenostmi koncových zákazníků.

Certifikát Spolehlivý shop, na rozdíl od jiných marketingových značek, nelze koupit

Na rozdíl od mnoha jiných „kvalitativních” značek si marketingovou značku a certifikát Spolehlivý shop nemůže obchod koupit. Naši pracovníci důkladně prověřují veškerá kritéria, která musí obchod pro získání této prestižní marketingové značky splnit, a to vč. prověřování obchodních podmínek, provedení zkušebního nákupu v režimu „náročný zákazník” a mnoho dalších úkonů podle mezinárodní normy IC-IS.

O mezinárodní normě IC-IS

Mezinárodní norma IC-IS (International Certificate of Internet Shops) je soupis mezinárodně uznávaných a očekávaných standardů, které musí internetový obchod splnit. Jedná se jak o spojení zákonných norem a opatření platných na celém území Schengenského prostoru Evropské unie, tak morálních a etických norem, tak subjektivního názoru zákazníků. Obchodům, které normu naopak nesplňují, se projekt Spolehlivý shop snaží pomoci formou poradenství, školicích činností, jimiž jednak zvyšuje standardy v oblasti internetového obchodování, tak i zlepšuje vztahy mezi prodejci a zákazníky.